Uslovi koiršćenja

Uslovi korišćenja između dodeljenog mentora i onog ko je zatražio mentorstvo.

Svaki mentor se obavezuje da će u najvećoj tajnosti držati ono što je čuo i video prilikom držanje časa učeniku (kurs se drži na daljinu i na računaru učenika). Obavezuje se da ni na koji način neće odati trećoj strani bilo koji podatak u vezi učenika ili informacije o njemu.

Svaki učenik bira koji kurs želi i nakon plaćanja dogovara termin za svaki pojedinačni čas kao i temu svakog pojedinačnog časa.

Svaki kurs traje maksimum 7 dana od prvog termina i traje najmanje 1 sat svakog termina. Mentor ukoliko smatra da je potrebno još časova može da dogovori sa učenikom kako bi po završetku kursa učenik bio na zadovoljavajućem nivou koji je predviđen za svaki kurs.

Mentor će u dogovoru sa učenikom dogovoriti način saradnje i komunikacije kao i držanje časa.

Refundacija

Sobzirom da je ovo mentorstvo stoga takvo nije moguće ga ukinuti ili povući refundacija nije moguća, čak iako nije održan ni jedan čas, jer se svaki termini i plaćeni kursevi planiraju i računaju unapred što zahteva vremena i dodatnog planiranja.

Prekid kursa

Prekid kursa moguć je od strane mentora u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga, ali je obavezan da putem emaila obavesti učenika o razlogu prekida.